Insynslistan

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Registret uppdateras löpande vart efter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Transaktionsdatum Utgivare Person i ledande ställning Karaktär Instrument
Wed Oct 10 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Spiffx AB Dashi capital AB Teckning
Wed Oct 10 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Ziccum AB Mattias Münnich Teckning
Wed Oct 10 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Ziccum AB Mattias Munnich Teckning
Tue Oct 23 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Cinnober Financial Technology Nils-Robert Persson Inlösen egenutfärdat instrument
Tue Oct 23 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Swedbank AB Bo Johansson Förvärv
Fri Oct 19 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Cyxone AB Bert Roland Kari Junno Konvertering ökning
Mon Oct 22 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Cinnober Financial Technology AB Peter Lenti Avyttring
Fri Oct 19 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) 251-929-6742 michael hjorth Förvärv
Mon Oct 22 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Seamless distribution systems ab Klevco AB Förvärv
Mon Oct 22 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Seamless distribution systems ab Tomas Klevbo Förvärv
Mon Oct 22 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Seamless distribution systems ab Tomas Klevbo Förvärv
Mon Oct 22 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Duni AB Magnus Yngen Förvärv
Fri Oct 19 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) 828-553-9067 Christer Fehrling Förvärv
Mon Oct 22 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Seamless Distrubtion AB Contigo Förvaltnings Aktiebolag Förvärv
Fri Oct 19 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Nilörngruppen AB Claes af Wetterstedt Avyttring
Thu Oct 18 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) 7787566386 Claes af Wetterstedt Avyttring
Mon Oct 22 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Nilörngruppen AB Claes af Wetterstedt Avyttring
Fri Oct 19 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Integrum AB Magnus René Teckning
Mon Oct 22 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) Integrum AB Magnus René Förvärv
Fri Oct 19 2018 02:00:00 GMT+0200 (CEST) 315-872-9913 Magnus René Lösen minskning